Federatie Veilig Nederland

Federatie Veilig Nederland staat voor leden met een professioneel en hoogwaardig bedrijf. Een sterk merk, vraagt sterke bedrijven. De Federatie stelt eisen aan haar leden, welke tot uitdrukking komen in het label van de Federatie Veilig Nederland. Om lid te kunnen zijn van de Federatie Veilig Nederland en daarmee het label te mogen voeren, moeten bedrijven aan een aantal criteria voldoen. Deze criteria omvatten een aantal elementen, zoals het onderschrijven van een gedragscode en het hanteren van een geschillenregeling. Tevens dienen bedrijven in het bezit te zijn van een of meerdere CCV- of andere erkenningsregelingen. De gedragscode, geschillenregeling en andere kwalitatieve lidmaatschapseisen zijn vastgelegd in het Label, een label dat staat voor integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. Met het logo van de Federatie Veilig Nederland laten bedrijven zien dat ze lid zijn en daarmee voldoen aan de criteria en gestelde eisen van integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Meer over het label van de Federatie Veilig Nederland en de criteria vindt u op www.federatieveilignederland.nl

Het belang van de leden

Nederland staat bekend om zijn overlegeconomie. Die is nergens groter in de wereld. Verenigingen passen in die cultuur van overleg.

De Federatie Veilig Nederland bestaat sinds 1969 en is binnen de beveiligingsindustrie (producenten, importeurs) enig in z’n soort. Een diversheid aan leden met een gemeenschappelijk doel: “als bedrijf lid zijn van een ondernemersvereniging en zo meesturen aan het beleid van die vereniging”. Meestemmen, invloed uitoefenen, kennis delen, vragen stellen en deze ook beantwoord krijgen in een interessante omgeving met collega-concurrenten. De brancheorganisatie legt focus op onderwerpen waarbij een collectieve aanpak meerwaarde biedt. Er zijn een kleine 200 bedrijven lid van Federatie Veilig Nederland, omdat ze toegevoegde waarde ervaren. Bekijk hier het ledenoverzicht.