Keurmerken & certificaten

Keurmerken en certificaten zijn onafhankelijk verkregen verklaringen die aangeven dat bepaalde producten, systemen of personen voldoen aan van tevoren vastgelegde kwaliteitseisen en/of normen. Op het gebied van beveiliging en brandveiligheid beheren CCV, CIBV, Kiwa e.a. een aantal certificatieschema’s (het geheel van normen en beoordelingssystematieken) waarmee keurmerken en certificaten verleend kunnen worden. Al deze beheerders hebben een licentie van de Raad voor Accreditatie (de RvA). Sommige van deze beheerders zijn niet alleen beheerder, maar ook certificatie-instelling en/of opleider.

Certificatie volgens CCV-PAC of EN 50518?

Een Particuliere Alarmcentrale of een Videotoezichtcentrale dient vanuit de WPBR gecertificeerd te zijn op basis van het CCV Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales of op basis van de EN 50518 ‘Monitoring en Alarmontvangst Centrales’. De regelingen worden op deze website aangeduid met CCV-PAC en EN 50518.

In de CCV-PAC regeling zijn criteria opgenomen voor particuliere alarmcentrales en Videotoezichtcentrales. Dit zijn bedrijven waar alarmsignalen binnenkomen van elektronische alarmsystemen en die ervoor moeten zorgen dat op een alarmsignaal actie wordt ondernomen. De criteria gaan onder andere over de bedrijfsvoering, de huisvesting, technische uitrusting en de deskundigheid van het personeel.

EN 50518 is het Europese schema voor certificering van Particuliere Alarmcentrales. Steeds meer eisen vanuit de EN 50518 zijn opgenomen in het CCV-PAC schema. Een certificaat op basis van het CCV Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales heeft een Nederlandse geldigheid. Een EN 50518 certificaat heeft een Europese geldigheid.