Toekomst alarmering

Overheid en branche in gesprek 

Vooral door de digitalisering verandert de samenleving razendsnel. Uiteraard heeft dat ook gevolgen voor de alarmeringssector. Bijvoorbeeld als de huidige technologie plaatsmaakt voor het ‘Internet of Things’. Tijdens een bijeenkomst op 28 maart discussieerden overheidspartijen en beveiligingsbranche over deze toekomst.

De discussie over hoe publiek-private samenwerking er in de digitale toekomst uit kan gaan zien ging tussen de Stuurgroep Elektronische Beveiligingsketen en Politie (SEBP) en PAC’s, videotoezichtcentrales (VTC’s) en meldkamers van politie, brandweer en ambulance.

Aan de bijeenkomst bij de Politieacademie werd deelgenomen door vertegenwoordigers van onder andere de politie, marechaussee, brandweer, ambulancediensten, ministeries, CCV, TNO en bij de Nederlandse Veiligheidsbranche en VEBON-NOVB aangesloten beveiligingsbedrijven. Doel was het inventariseren van wat nieuwe ontwikkelingen als sensortechnologie en kunstmatige intelligentie kunnen bijdragen aan publiek-private samenwerking.“Veiligheid is steeds meer een verantwoordelijkheid van iedereen samen”, zei dagvoorzitter David Groen. “Dat maakt het belangrijker dat we vooral samen optrekken en dat vraagt om verbinding. Waar staan we over 5 jaar en 20 jaar?”

Lees meer