Gekeurd & Veilig

Gekeurd & Veilig stelt zich ten doel op een heldere en objectieve wijze informatie te verschaffen over Particuliere AlarmCentrales (PAC’s) én Particuliere Videotoezichtcentrales (VTC’s). Beide typen organisaties dienen te voldoen aan criteria van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om in aanmerking te komen voor een vergunning, een ‘license to operate’.

Overzicht

Deze website Gekeurd & Veilig geeft voor organisaties en consumenten een overzicht van alle in Nederland actieve en erkende Particuliere AlarmCentrales en Videotoezichtcentrales.

Vergunning

De vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid komt tot uitdrukking in twee vormen van certificering, t.w. erkenning op basis van het CCV-PAC certificatieschema (een nationale erkenning) of erkenning op basis van de (Europese) EN 50518.

De basis voor beide ligt in de wet WPBR en/of de regeling RPBR. Op basis waarvan het Ministerie van Justitie en Veiligheid een PAC of VTC een vergunning verleent.

Verbindende rol van brancheorganisaties

‘Brancheorganisaties vertegenwoordigen vaak een hele keten en zijn daarom goed gepositioneerd om een verbindende rol in de samenwerking op zich te nemen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Daarnaast hebben brancheorganisaties zicht op wat de grote uitdagingen binnen hun branche zijn en waar het meest bereikt kan worden. ‘Grote uitdagingen zoals circulair ondernemen kunnen meestal niet door een individueel MKB-bedrijf worden opgelost, maar daarbij moet de hele keten worden betrokken. Ook brancheorganisatie Federatie Veilig Nederland streeft naar optimale samenwerking en daarmee verbinding van de hele keten.